Supreme x New Era 携手打造皮革材质帽檐棒球

纽约街头品牌《Supreme》再度找来製帽大亨《New Era》合作,推出一系列饱和色调的棒球帽。经典的Supreme方形LOGO电绣在帽子正中央,帽檐则以少见的皮革材质营造异材质拼接视觉效果。现已于Supreme官网贩售中。

Supreme x New Era 携手打造皮革材质帽檐棒球

Supreme x New Era 携手打造皮革材质帽檐棒球

Supreme x New Era 携手打造皮革材质帽檐棒球

Supreme x New Era 携手打造皮革材质帽檐棒球

Supreme x New Era 携手打造皮革材质帽檐棒球

Supreme x New Era 携手打造皮革材质帽檐棒球

  • 2020/06/09
  • 918阅读
  • 作者:
主页 > R屯生活 >Supreme x New Era 携手打造皮革材质帽檐棒球